Krásné myšlenky

Jaký je smysl života?

Jaký je smysl života? Život je cesta, smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být, je veliký dar. Váš život je součástí historie Vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. Život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. Život se odehrává v přítomnosti   a...

Nepodmíněná láska

  Nepodmíněná láska neznamená, že přijmeme cokoliv a všechno, co dělá náš milovaný. Ne. Nepodmíněná láska mluví takto: Miluji tě úplně a nepodmíněně, ale nemusí se mi líbit to, Co děláš. Vidíte ten základní rozdíl? Už nesměřujete svou kritiku vůči člověku, ale vůči...

Buď pravdivý

    Buď pravdivý sám k sobě.  Světu se od tebe dostane nesmírné...

Úplní a celiství

„Raději budu celistvý nežli jen dobrý.“ „Kdo se dívá "ven", ten sní; kdo se dívá "dovnitř", ten se probouzí“. „V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme.“ „Nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní.“   Carl Gustav...

HLAS ŽIVOTA

  „Stejně jako velká osobnost působí na společnost uvolňujícím, osvobozujícím, přetvářejícím a uzdravujícím způsobem, tak také zrození vlastní osobnosti působí ozdravně na jednotlivce. Jako by proud mizející ve slepém rameni zaneseném bahnem náhle objevil řečiště, anebo jako...

Paprsek Pravdy

  Jen touha po Světle je cestou, po níž všechny pomoci a všechny síly ze Světla mohou prouditi k člověku.  Jen Pravda je s to svým zvláštním druhem povznésti ducha, jen ona  nikdy nevede dolů!  Jen Pravda je tím paprskem, po němž se může snésti požehnání ze Světla do...

Klíč k osvobození

  Klíčem k osvobození je přítomnost, neboť svobodní můžete být jedině v přítomném okamžiku.   Opouštíte umrtvující svět racionální abstrakce - svět času. Osvobozujete se od šílené mysli, která vám vysává životní  energii, stejně jako...

Když cítíš beznaděj...

Když se dostanete do beznadějné situace a všechno je proti vám, když se zdá, že už to nemůžete vydržet ani o minutu déle, nevzdávejte se, protože tohle je právě ten čas a právě to místo, kdy se vývoj otočí. Seneca

O našich pokladech

              Jsou tři ukryté poklady :    ☙ Krása je skrytá v harmonii    ☙ Štěstí v okamžiku    ☙ Láska v...

Myšlenky Matky Terezy

  Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřední.  Přesto je miluj !     Jestliže děláš něco dobrého, lidé tě budou napadat, že máš sobecké a postranní motivy.  Přesto dělej dobré věci !     Když máš úspěch,...

Přikázání z říše Inků

    Přikázání z říše Inků   Tvé činy, tvá slova a tvé myšlenky buďtež pravdivé a čisté                 jako sluneční světlo! Budiž ti posvátné, co jsi slíbil, ať je to...

Pravá láska

  Pravá láska nebude hleděti na to, co se druhému líbí, co je mu příjemné a co mu působí radost, ale bude se řídit jen podle toho, co druhému prospívá! Lhostejno, působí-li to druhému radost nebo ne. To je pravá láska a...

F. M. Dostojevskij: O ZAHRADĚ

    "... Zahrada bude. Pamatujte na moje slova, po 100 letech si vzpomenete ...  v umělé zahradě mezi umělými lidmi, "říkal.   "Lidstvo se obnoví v zahradě a zahradou se zotaví - to je recept.   ... Ale každý musí mít...

Víte, v čem je rozdíl mezi mám tě ráda a miluji tě?

    Víte, v čem je rozdíl mezi MÁM TĚ RÁDA a MILUJI TĚ? Pěknou odpověď můžeme najít v indickém citátu: „Když máte rádi květinu, prostě ji utrhnete, když však milujete nějakou květinu, zaléváte ji denně“.

Zahrada

  „Zahrada u vašeho domu je stejný projev životní kultury jako váš byt nebo vaše knihovna.  Je na ní na první pohled vidět, jaké jsou vaše nároky na krásu, řád nebo soulad.  Prozradí na vás, co znáte a umíte, děláte-li svou práci na tom kousku půdy jen tak, aby se...

Talent a charakter

Talent je lépe posilovat o samotě, ale charakter se nejlépe utváří v bouřlivých poryvech světa.   Johann Wolfgang von Goethe   Ilustrace:  © Zuzana D.

Jak proudí láska?

  "Láska boží, nevýslovná a dokonalá, proudí do čisté duše tak, jako světlo čirým předmětem prochází. Čím více lásky nalezne, tím víc ze sebe dává; a s tím, jak rosteme a otvíráme se, tím větší panuje radost na nebesích. A čím více duší, které spolu souzní, tím propastnější je hlubina jejich...

Přítomný okamžik

  AŤ SE V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU DĚJE COKOLIV, PŘIJMĚTE TO, JAKO BY TO BYLA VAŠE VOLBA. přijměte to - a potom jednejte! Vždy pracujte s tím, nikoli proti tomu. Udělejte si z přítomného okamžiku svého přítele a spojence a ne svého protivníka. Zázračně to změní celý váš život.   Eckhart Tolle

Začni u sebe

  Když jsem byl mladý a svobodný a má fantazie naznala žádné hranice, snil jsem, že změním svět. Jak jsem stárnul a moudřel, zjišťoval jsem, že se svět nezmění, a tak jsem svůj záměr trochu omezil a rozhodl se změnit jen svou zemi. Ale, jak se zdálo, nedala se změnit ani...

Moudrost starých Římanů - O ŽIVOTĚ

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca   S málem se lépe žije a ten, kdo je užívat umí, šťastně může si žít, a tak tomu příroda...

Mír v srdci

Mír v srdci 31.01.2013 21:52       Nenajdeš-li mír ve svém vlastním srdci, nenajdeš ho nikde jinde na Zemi.     Sri Chinmoy       Ilustrace : Eva Lipinová Zde...

Lao-ć

„Důvěryhodná slova nebývají líbivá, líbivé řeči nebývají důvěryhodné! Co je vynikající, nepotřebuje být obhajováno, co potřebuje být obhajováno, nebývá vynikající! Moudrost nejsou rozsáhlé vědomosti, rozsáhlé vědomosti nemusí být modrostí! Dokonalý Člověk nehromadí! Čím více koná pro druhé, tím...

V čem spočívá ničím nepodmíněná láska…

    “Chci tě milovat, aniž bych tě spoutávala, vážit si tě, aniž bych tě hodnotila, jít po tvém boku a nebýt ti na obtíž, pozvat tě blíž, ale nečinit si na tebe nárok, vzdalovat se od tebe bez pocitu viny, vidět, jaký opravdu jsi, a...

Skutečná láska

  " Skutečná láska nespočívá v tom, že budeme mít všechno, co si přejeme a chceme, ale v tom, že budeme dělat dobré věci pro všechny lidi kolem sebe. " M.V.

Čemu nás učí lidé okolo nás?

  "Mlčet mě naučili lidé upovídaní, k toleranci mě přivedli lidé netolerantní,  laskavosti jsem se přiučil od lidí nevlídných."   Chalil Gibran

Paulo Ceolho

22.03.2012 11:53 Ak prijmeme všetko, v čom sme chybili – a napriek tomu si myslíme, že si zaslúžime radostný a šťastný život, otvoríme nesmierne okno, ktorým môže vojsť Láska. Pochybenia potom náhle zmiznú samy od seba, pretože šťastný...

Antoin de Saint-Exupéry

Správne vidíme len srdcom.   To, čo je dôležité, je očiam neviditeľné.     (Antoin de Saint-Exupéry)  

Spokojnosť

  Ak sa budete v živote len sťažovať, čo všetko Vám chýba tak budete nespokojní. Spokojnosť pramení z toho, že síce vieme, že sú v živote aj lepšie veci ako máme teraz, ale pritom si vážime všetko, čo je teraz v našom živote v poriadku.    

Myšlienka dňa

  Uvedomuješ si, že tým, čo robíš, tým ako žiješ a rozmýšľaš, môžeš svetu buď pomáhať, alebo zhoršovať situáciu, v akej sa nachádza? Prestaň sa ďalej nechať vťahovať do víru zmätku a chaosu, deštrukcie a skazy, a začni sa hneď teraz sústreďovať na...

Šťastie

    ‎,,Z jednej jedinej sviečky môžeme zapáliť tisíce ďalších bez toho, aby sa jej skrátil život. Podobne ani šťastia nikdy neubudne, ak sa oň podelíš s ostatnými." Buddha    

Tajomstvo šťastia

Tajomstvo šťastia nenájdeš, keď budeš chcieť stále viac, ale iba vtedy, keď získaš schopnosť radovať sa z mála.   Cesta pokojného bojovníka

Naše myšlenky

  Když budujete dům, záleží na každé cihle. Když budujete charakter, záleží na každé myšlence. Jste tím, o čem přemýšlíte. Láska, čistota, klid, moudrost - čím více na tyto kvality myslíte, tím více se jimi stáváte.    

Chalíl Džibrán

 Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že ste jej hodní, bude ona usmerňovať vás.

Buddha

  ,,Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

Confucius

  ,,Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš zlého človeka, všimni si sám seba.“
1 | 2 >>