Čisté ruky

19.03.2011 11:06

 

Čisté ruky

 

 

Keď príde tvojho pokušenia chvíľa,

že by si mohol priehrštiami brať,

i keby tma ti každú stopu skryla

ty musíš, brat môj, čisté ruky mať!

 

Len čistý človek robí čisté dielo,

len čistý všetko riecť sa odváži,

len čistý svetu účty skladá smelo,

len za čistým je pravda na stráži.

 

Preto choď, brat môj, v plášti rozodratom,

maj viacej mozoľov, mieň peňazí,

ale buď slobodný, buď v sebe pánom,

a žiadna z temných síl ťa nezrazí!

 

 

Mária Rázusová – Martáková