Desatero Františka z Asissi

22.11.2013 20:16

 

 

1. Buď člověkem uprostřed tvorů, bratrem mezi bratry.

2. Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou.

3. Tobě byla svěřena země jako zahrada: Pečuj o ni s moudrostí.

4. Starej se o člověka, zvíře, bylinu, vodu a vzduch, aby země nezůstala zcela bez nich.

5. Užívej věci s mírou, protože marnotratnost nemá budoucnost.

6. Je ti dáno poslání odhalit mystérium pokrmu: Aby se život naplnil životem.

7. Přetrhni uzel násilí, abys porozuměl, jaké jsou zákony existence.

8. Pamatuj, že svět není jen odrazem tvé představy, ale nosí v sobě obrazy Nejvyššího.

9. Když porážíš strom, nechej jeden výhonek, aby život pokračoval.

10. Našlapuj na kameny s úctou, neboť každá věc má svou hodnotu.

 

 

www.svetlojelaska.blog.cz