Dík Duchu svatému

29.05.2013 07:23

 

Děkuji Tobě, Duchu svatý, že jsi sestoupil se mnou až do hlubiny mého nitra a vedl mne spletitou cestou jeho myšlenek i citů, jimiž se projevuje můj život na Zemi. Cítila jsem Tvou ruku na svém rameni, když jsi mi podržel před očima zrcadlo, abych poznala, jakými cestami chodím po Zemi, jakým úskalím, jakými propastmi mne vodí myšlenky i city.

Ó, hanbila jsem se před Tebou za všechny své nedostatky, jež odhalily se tak očím mým i očím Tvým. Co je však platná lítost a zahanbení? Ty ničeho nemění na mém stavu, ty ho ničím nezkrášlí a nezastřou. Tvé všepronikající oko stejně ví o každičkém, pro mne samotnou nepostřehnutelném záchvěvu nitra. Nemohu před Tebou nic utajit, nic omluvit. Ani se o to nepokouším, neboť mně by to neprospělo a Tebe nepotěšilo.

Ale toužím učinit něco, čím bys byl potěšen a alespoň maličko odměněn za svou velkou práci u mne, kterou děláš skrytě a nenápadně tak, že nikdo z lidí o ní neví, nikdo ji ani nepředpokládá, netuší. Ten, kdo pracuje ve skrytosti, i když je jeho dílo veliké, nedočká se odměn a hlasitého chválení. Tvá tichá, skrytá práce také se nedočkává odměny a vroucího děkování u lidských duší.

Avšak já, lidská duše, uvědomuji si této chvíle Tvou obětavost, Tvou práci a zásluhu, kterou máš o mé duchovní probuzení, o všechno, co již počíná v mém nitru pučet jako nesmělé, slabounce útlé rostlinky dobrých snah, úmyslů, předsevzetí pro dobro a k dobru.

Jakmile si uvědomuji Tvou práci, tu se cítím zavázána Tobě velkým díkem. Děkuji Ti tedy, děkuji, můj Obdarovateli, tichý Pracovníku v mém nitru. Děkuji Ti, ctím Tebe a velebím od okamžiku svého uvědomění si Tebe, Tvé zásluhy o mé probuzení, Tvé obětavosti.

Děkovat, ctít a velebit Tě budu stále, víc a více, čím více se budu blížit k Bohu, neboť dokáži-li toto, bude to jen proto, že Ty mne neopustíš, že mne nenecháš na pospas světským zálibám a snahám, že mne z nich vyvedeš svou milostí jako dítě, jež z neznalosti bloudí.

Ó, přijmi můj dík, přijmi mou chválu i úctu, přijmi mne do milosti a učiň mé nitro krásnou zahradou, plnou světla lásky, plnou vůně dobra a plnou krásy čisté radosti, pokoje a míru. Do Tvé ochrany, milosti a péče vkládám své nitro. Nechť Tvé působení mne posiluje na cestě, kterou jsem si vytkla jako svůj cíl - na cestě k mé svatosti.

Duchu nejsvětější, s Tebou spojuji svůj život.

 

Amen.

 

 

Podle duchovní inspirace napsala
© Božena Cibulková