Doba revolučních změn!

13.08.2014 11:10

 

Žijeme ve zvláštní a historicky výjimečné době revolučních změn. Nejprve to byly revoluční pohyby ve střední Evropě, pak přišly na řadu arabské země a nyní nejnověji Ukrajina. Avšak každého průměrného člověka se zmocňuje znechucení a odpor, když vidí, jaké násilí, jaká agresivita a jaká lidská nízkost tyto revoluční pohyby doprovází. Zmocňuje se ho hrůza, když vidí brutálně zabité a zavražděné. Když vidí fanatické skandování revolucionářů, zuřivý hněv v jejich očích a odhodlání zabíjet. Když vidí, že zejména mladí lidé využívají tyto velké celospolečenské pohyby k ventilovaní toho nejubožejšího, co se v nich skrývá.

 

Při pohledu na to si člověk musí položit otázku: Může z takového něčeho vzejít opravdu něco dobrého? Může vzejít něco dobrého z fanatického pokřikování, ze zuřivé nenávisti, ze zloby připravené k násilnosti, z brutality a krve? Vždyť přece věci dobré a pozitivní nelze prosadit prostřednictvím zla a nízkosti? Nebo snad ano?

 

U nás, ve středoevropském prostoru se nedávné revoluční události obešly bez podobného, viditelného násilí, avšak dnes, po dvaceti letech jsou ze společenského a politického vývoje rozčarovaní i ti, kteří revoluční pohyby u nás svého času vedly.

 

Své vnitřní zklamání a roztrpčení obvykle vyjadřují slovy: Vždyť přece takhle jsme si to vůbec nepředstavovali!

 

Taková slova, plná zklamání ze směřování společenského dění vyslovují dnes mnozí a je téměř jisté, že se s nimi ztotožňuje i mnoho lidí třeba v Libyi, a že toto trpké konstatování bude brzy aktuální i na Ukrajině.

 

Na jedné straně zde tedy máme rozhodující dobu nezbytných revolučních změn, které vyciťují a dávají do pohybu i ty nejširší masy obyvatelstva, bez jejíž podpory by se něco takového nemohlo vůbec dít. Na druhé straně zde však máme hluboké znechucení a rozčarování z porevolučního společenského a politického dění.

 

Proč je tomu tak a co vše se za tím vlastně skrývá?

 

Je nepochybné, že žijeme opravdu ve zvláštním období, v němž se jakoby ve vzduchu vznášelo slovo "revoluce"! Když však to, co visí ve vzduchu masy podpoří a provedou, časem dochází ke zklamání a hořkému roztrpčení. Něco proto někde musí být špatné a v něčem se musí skrývat jakási zásadní chyba!

 

Lidé velmi správně vyciťují zásadní nutnost revolučních změn, avšak ona revoluce měla být a má být revolucí úplně jiného druhu. Má být revolucí ducha!

 

Má to být uskutečnění zásadní revoluční změny, avšak ne navenek, ale především směrem do svého vlastního nitra! Je to doba, ve které má každý člověk uskutečnit revoluční změnu sebe samého! Revoluční změnu vlastního vnitřního života směrem k získání těch nejvyšších, nejvznešenějších a nejušlechtilejších lidských hodnot.

 

Každý člověk má tedy revolučním způsobem vytříbit své vlastní cítění a myšlení. Jeho myšlení a cítění, celý jeho vnitřní život má být prostoupený pouze hodnotami dobra, čestnosti, spravedlnosti, lidskosti ohleduplnosti.

 

Lidé se mají stát úplně jinými! Novými a lepšími! Právě k tomuto nás nabádá revolučnost doby! Právě tímto směrem se také měl dít onen zásadní celospolečenský porevoluční pohyb, protože jedině takovým novým způsobem myšlení a jednáním může člověk vybudovat nové společenské poměry, odpovídající jeho vlastní vnitřní revoluční proměně. Jedině za těchto okolností by po letech nepřišlo zklamání a rozčarování, ale tolik všemi dosud marně očekávané celospolečenské dobro. Neboť jedině jiný, vnitřně nový a lepší člověk může vybudovat nové a lepší společenské poměry.

 

Revoluční změna vnějších poměrů, bez revoluční změny vlastního nitra však musí lidem časem nutně přinést trpkost a rozčarování. A to proto, že změnili pouze své vnější poměry, zatímco vnitřně zůstali stále stejní. Jelikož ale zůstaly ve svém nitru stále stejní, ve skutečnosti se nezměnilo vlastně nic! Stále tu proto máme přesně stejnou prázdnotu, stejnou chamtivost, tutéž nečestnost, nízkost a nespravedlnost, ledaže v jiném hávu. Pochopme přece, že pokud lidé vnitřně zůstávají stejnými, žádnou kosmetickou změnou vnějších poměrů se ve skutečnosti nic nezmění. Nebo přesněji řečeno, změní se, ale jen navenek, zatímco podstata zůstává stále stejná.

 

No a to je právě tím důvodem, pro který dnes mnozí lidé cítí rozčarování. Rozčarování, které budou stejným způsobem zanedlouho pociťovat i lidé na Ukrajině. Vždyť v podstatě to jinak ani nemůže být!

 

Když člověk vidí hlasité skandování, když vidí revoluční nadšení, když vidí hněv namířený proti někomu, přerůstající až do agresivity a násilí, a to vše spojené s touhou po změně k lepšímu chce se mu hlasitě zakřičet: Lidé, změňte sebe samé! Právě ke změně sebe sama zaměřte všechno své revoluční nadšení! Zušlechtěte a očistěte své myšlení a cítění! Naplňte ho dobrem, spravedlností, čestností, ohleduplností a čistotou! Staňte se revolučním způsobem úplně jinými, lepšími a pak uvidíte, že se začnou zlepšovat i vaše vnější životní poměry a celkové dění ve společnosti.

 

Skutečnou a pravou revoluci můžete totiž udělat pouze zevnitř navenek! Revoluční změnou pouze čistě vnějších poměrů beze změny sebe samého nedosáhnete téměř vůbec ničeho. Vždyť ani nemůžete, protože v zásadě, v jádru se vůbec nic nezměnilo. Neboť vy samotní jste se vůbec nezměnili!

 

Svět stojí před nutností velké revoluce! Ne však takové, jakou jsme vídali a vídáme na televizních obrazovkách, kde jedni bojují proti druhým. Nemáme bojovat s jinými, ale ten boj máme nasměrovat do svého nitra! Do nitra nás samotných, proti našim vlastním chybám! Proti naší vlastní nespravedlnosti, nečestnosti, nečistotě, neušlechtilosti, bezohlednosti a plytkosti. To je náš nejúhlavnější nepřítel!

 

Svět stojí před nevyhnutelností velké revoluce! Revoluce ducha! Před nevyhnutelností revoluční změny lidského cítění a myšlení! Před nevyhnutelností revoluční změny lidského vnitřního života! Jedině takovýto druh revoluce lidem po letech nepřinese zklamání, roztrpčení a rozčarování, ale naopak tolik očekávaný rozkvět, vzestup a mír.

 

Jedině ten, kdo dokáže pochopit princip skutečné revoluce a zrealizovat ho ve svém vlastním životě, jedině ten je člověkem, který prostřednictvím revoluční změny vlastního nitra a tím vlastně sebe samého přispívá ke zlepšení kvality života v naší společnosti i na celé zemi.

 

M.Š. spolupracovník časopisu "Pro Slovensko"                                                                                                                                     

https://www.pro-slovensko.sk/

https://kusvetlu.blog.cz/

Ilustrace :© Zuzana D.