Hudba k naladění do nového dne

22.07.2014 12:10

 

každý nový den máme začínat nalděním se na krásné vlny harmonie a lásky. Snažme se být takto naladěny i v průběhu dne. Nezáleží v první řadě na tom, co přesně konáme našima rukama, ale cenné je to věčné, našim očím neviditelné: světlé proudy, které skrze nás mohou k Zemi sestupovat. Pravěčným úkolem ženy je vetkávat světelné prouění do všeho, co žena dělá. Na jejím díle pak spočine světlé požehnání a vše, co dělá, nese pak otisk věčného trvání.

 

Pokud Vám k tomuto naladění pomůže krásná hudba, můžete si ji pustit například zde: 

(obrázky již tolik inspirující nejsou)...