Hymnus

30.05.2017 11:11

 

Duchu Páně, bojující těžký boj s nepřáteli míru a pokoje

po všech končinách světa, za těžkých obětí Boží lásky, nazvané Beránkem -

Duchu, sestupující v tomto čase z nebe do Země

jako její neviditelný Soudce i Vládce v Kristu -

Duchu, pověřený přípravou soudného dne

nade vším životem Země, dobrým i zlým,

nad tím, který byl již prožit i který je nyní prožíván -

Duchu, v Němž Země má svého Ochránce, který ji nikdy neopustil,

ani v časech nejtěžších, kdy potopa ji zalévala

vodami trestů za veliké hříchy -

Ó, Duchu přesvatý,

Tobě ať zpívá celý svět

děkovný slavný chvalozpěv!

 

 

 

 

Božena Cibulková - Chvály Ducha Svatého