Jak pomáhat svou myslí

05.06.2013 13:19
JAK NEJLÉPE POMOCI PŘI POVODNÍCH SVOU MYSLÍ - dokáže každý a moc to pomůže.

Milí přátelé, při tom když posloucháme a sledujeme nepříjemnou situaci či zprávy z povodní, můžeme a měli bychom udělat dobrou věc tím, že udržíme svou náladu a myšlení co nejvýše.


Představujme si co nejlepší výsledek, že voda klesá a mraky odchází tam, kde déšť vítají a čekají na něj.


Přejme všem postiženým, ať to výborně zvládnou, ať co nejdříve obnoví svůj život - často po takové zkušenosti se mnohé opraví, obnoví a vyčistí a život poté nabere novou kvalitu- mluvím z vlastní zkušenosti, vodu a hodně jsme měli v domě 2krát.
Vím, že tehdy všichni postižení vodou pracovali a dělali, co měli, práce nás držela ve vnitřním klidu a mnoho lidí nám pomáhalo.


Paniku a děs naopak šířili lidé nepostižení, kteří se dívali na děsné obrázky v TV a byli plni strachu a vizí a očekávání horšího.
Kdyby ty davy sledujících místo toho přály a viděly ten nejlepší vývoj situace a pracovaly na udržení co největších vibrací svých představ, velmi by pomohly vývoji k tomu nejlepšímu vývoji situace.

                
Proto až budete zprávy sledovat, sledujte, jak se cítíte.
Nelitujte, ale pošlete přání k dobrému, klidně peníze či pomoc. Zůstaňte v dobré náladě, čím víc šťastných lidí, tím šťastnější svět. Děkujte, že jste v suchu a přejte všem stabilní a pohodové počasí a AŤ JSOU PROSTĚ Š'TASTNY VŠECHNY BYTOSTI.

 

Zahrňte do představ i šťastná zvířata, která to zvládla. Sledujte prostě, jak se cítíte a držte se v co nepěknějších představách do budoucna. Opravdu i toto bude k lecčemu dobré. A strach změňte na přání všeho dobrého.
 

Ať se nám to krásně daří a ať je všem co nejdříve zase vesele a lidé se co nejvíce smějí. V našich představách a myslích je obrovská síla.

Jana van Coppenolle
 

 


www.levitas.estranky.cz