Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 2. část

26.08.2018 22:28

 

 

U současného člověka měla vést jeho svobodná vůle k vlastnímu výběru partnera, podle osobních představ, a ne podle přání rodičů či majetkových poměrů. Přestože téměř všichni  využívají tuto svobodnou volbu, nejsou vztahy lepší, než byly v minulosti,  proč? Vždyť emancipací  se měla v manželstvích dosáhnout vytoužená harmonie a rovnocennost! Jenže pro její nesprávné  pochopení přinesla namísto užitku zkázu.

Neustálý proces zrovnoprávňování, který se nesprávně chápe jako vyrovnání rozdílu pohlaví, dal vzniknout v krátkém čase úplně jiným typům partnerů, než existovali doposud. Nové prototypy mužů a žen spojovalo jediné slovo - pokřivenina. Muži přestaly být muži a ženy ženami, když museli být podle potřeby vším. Z našeho života  jsme vyloučily čisté protiklady.  Do bílé barvy jsme přimíchali černou  a získali jsme šedou.  Do černé barvy jsme zase přimíchali bílou barvu a máme opět jen šedou. Celý náš život se stal šedý.  – jednotvárný a přitom popletený, protože jsme z něj vyloučili čiré protiklady, které inspirovali a dávali sílu ve své čistotě.

Něžné ženské srdce a pohlazení, které mělo patřit muži a dětem., „ztvrdly“ v náročných pracovních povinnostech. Silná mužská opora se zhroutila, neboť ztratila svou stabilitu a pevnost při lehkých, ale monotónních pracích v domácnostech a při dětech. Toto jsme nazvali pokrokem – emancipací.

Pokud se vzájemné „přizpůsobení“ úkolům v domácnosti vyvíjí u obou partnerů rovnoměrně, vzniká pocit zdánlivé harmonie. I když se oba vychylují na opačnou stranu. Když se však některý z nich brání překroucení své podstaty, bývá příčinou neustálých problému, které většinou vyúsťují do hádek a rozchodů. Mnozí jako řešení hledají jinou „znetvořeninu“, kterou se někdy ku podivu i podaří najít. Ti opatrnější našli jednodušší východisko – žijí raději v samotě. Najít doplňující pokřiveninu se jim zdá příliš náročné a nepravděpodobné.

Vše pokřivené je těžko použitelné, slučitelné a také nepraktické. Jen si představme, že rovné věci – dveře, stoly, nebo pera – by byly jen křivé. Těžko by se nám s nimi nakládalo a ztráceli bychom tím hodně času. Rovněž pokřivení partneři ve vztahu těžko nacházejí soulad. Oba tato disharmonie obírá o množství myšlenkové a citové energie, která jim pak chybí  v jiných oblastech a okrádá je radost ze života a tvořivost.

Mnohé úspěšné ženy začaly podceňovat své muže pro neschopnost, do níž se muži z lhostejnosti a slabosti sami dostali. Jiné ženy zase byly nuceny převzít aktivitu, když jejich muži nedokázali nebo nechtěli být pravými muži. Další emancipované ženy přišly o svou jemnost jiným způsobem. Dvě náročné směny, doma i v práci, bez dostatečné pomoci, je obraly o tělesné a duševní síly, a tím i opravou ženskost. Není ironií dnešní doby, že mnozí nezaměstnaní muži nemají co dělat, zatímco některé zaměstnané ženy se mohou ve dvou směnách sedřít?!

 

Pokračování příště

Natalia de Lemeny Makedonová