Jarní píseň k svátku Dne matek

14.05.2017 12:00

 

Den matek je den v roce, kdy máme skvělou příležitost poděkovat naším maminkám. Lidé tento den slaví po celém světě v různých dnech roku. U nás je Dnem matek vždy druhá květnová neděle, proto se datum tohoto svátku rok od roku liší.

Svátek Dne matek má svůj původ už ve starověkém Řecku. U nás propagovala tento den Alice Masaryková, dcera prvního Československého prezidenta.

 

Poslechněme si k našemu svátku Jarní píseň od Sester Gothard.

 

Vzpomínka

 

Ať kamkoliv zaletí moje vzpomínka,

vždy ozvěnou se vrátí slovo – maminka.

 

Co v srdci žilo, to se nikdy neztrácí,

jak věčná píseň zpět se ke mně navrací.

 

A zpívá, zpívá, duši něžně pohladí,

matčinu lásku jen málokdo nahradí.

 

Je nenápadná, tichá, plná naděje,

Ať kamkoliv tě bouře žití zavěje.

 

Je stále s tebou její vlídný jas,

Jejž nezastíní dálky ani čas.

 

Hlas její neumlčí světa klam,

vede tě cestou víry ke hvězdám.

 

Pokorou srdce zjasní každý stín

a jako hvězdy září do hlubin,

 

tak z dálných plání nebeského klína

se v lásce vrací duše maminčina.

 

Svatava Neumannová