Jemné tóny harfy

14.07.2016 20:06

 

Nechme se prostoupit jemnými tóny královského hudebního nástroje - harfy.

Ať se naše myšlenky zladí s vesmírným tónem prochvívajícím všemi světy 

a  přijmou krásu a půvab jemné hudby, něžně oslovující naše city. 

Čisté, procítěné a harmonické myšlenky v nás probudí pak ušlechtilé činy.