Ľudské slovo

24.03.2011 11:09

 

Hovorí sa, že ľudské slovo má veľkú silu. Slovom možno človeka povzbudiť, zraniť, pohladiť či ublížiť mu. Na druhej strane však ľudia mávajú sklon neprikladať slovu až taký veľký význam, pretože je to koniec koncov „len slovo“, ktoré nemá žiadny (aspoň podľa nich) viditeľný účinok; možno snáď okrem zmeny nálady človeka, s ktorým sa rozprávame. Ľudský sklon k materializmu, kedy dokonca aj ľudia usilujúci sa o duchovný rozvoj hľadajú viac-menej podvedome nejaký okamžitý hmatateľný účinok, teda či sa to dá „chytiť, vidieť, ohmatať, počuť“ a tak ďalej, prispieva k tomu, že sa so slovami, a ešte viac s myšlienkami, zaobchádza pomerne ľahkovážne. A tak si ľudia spokojne tárajú, nadávajú, vedú prázdne reči, odhliadnuc od ich myslenia, lebo to je nepomerne horšie...

 

A to všetko v podstate preto, lebo neexistuje, alebo lepšie povedané až donedávna neexistoval žiadny hmatateľný dôkaz o účinkoch slov a myšlienok, kým vedec Masaru Emoto nevyskúšal jeden experiment s vodou. Vedel, že voda má schopnosť prijímať do seba informácie v podobe iných prvkov, ktoré v sebe rozpustí, a tak chcel Masaru Emoto vyskúšať, či dokáže prijímať informácie aj zo slov. Na fľaše s destilovanou vodou napísal rôzne slová, ako „láska“, „ďakujem“, ale aj „hlupák“ či „démon“ a podobne. Tieto fľaše s nápismi nechal stáť po celú no, na druhý deň vodu zmrazil a potom pozoroval jej kryštály pod mikroskopom. Výsledky boli ohromujúce. Kryštály z vody, na ktorej boli napísané pozitívne slová ako „láska“ a „ďakujem“, boli vytvarované do nádherných súmerných tvarov najrôznejšieho druhu – priam až umeleckým spôsobom; kým kryštály vody s negatívnymi nápismi mali tvar chaotický, škaredý a odpudzujúci.

Toto je teda jasný, „hmatateľný“ dôkaz, že slová dokážu výrazne pôsobiť a majú nepochybne účinok. Poďme však ďalej. Voda je jeden zo základných stavebných častíc hmoty, jeden zo štyroch živlov; nachádza sa v prírode, v rastlinách, zvieratách, veciach, a aj samotné ľudské telo je zložené z viac ako 70% práve z vody. Teda všetko, čo povieme, aj to napohľad najnevinnejšie slovo, má silný účinok na nás samých, na ľudí okolo nás, ba čo viac, na celé naše okolie. Poďme však ešte ďalej.

Ten istý vedec Masaru Emoto pozoroval pod mikroskopom kryštály zmrazenej vody z priehrady veľkomesta (Tokyo) . Dá sa asi predpokladať, aký bol výsledok. Voda bola znečistená a kryštály boli beztvaré a škaredé. Tú istú vodu potom zaniesli istému mníchovi, aby sa nad ňou pomodlil a požehnal ju. Kryštály tej istej vody potom nadobudli opäť krásny tvar...

Z toho sa dá predpokladať, že nielen slovo samotné, teda jeho fonetický zvuk, ale jeho význam a to, čo doň človek pri vyslovovaní vkladá, teda svoju myšlienku, zámer, cit – to sú tie hlavné zdroje pôsobenia a účinku. Veď niektoré slová môžu mať v jednom jazyku jeden význam, a v inom zasa úplne opačný (napríklad v češtine „ne“ znamená „nie“, v gréčtine "áno"). Možno teda povedať, že už samotné myšlienky a hlavne cítenie majú obrovskú silu pôsobnosti, ktorá môže pôsobiť deštruktívne, ale aj tvorivo a ozdravujúco nielen na nás a naše telo, ale aj na naše okolie. Ľudia sa čudujú, odkiaľ sa berú všetky choroby a prírodné či iné katastrofy, a pritom oni sami majú k tomu kľúč, oni sú pôvodcami toho všetkého. Sú skutočnými pánmi tvorstva, pretože majú moc na celé tvorstvo pôsobiť, a tým zaň berú aj zodpovednosť...

Človek vplýva svojimi slovami a myšlienkami na všetko vo svojom okolí, nielen na vodu, u ktorej sú tieto účinky dokázateľné. Ak si to človek plne uvedomí, možno začne chápať význam slov: "odpustite svojim nepriateľom" a už si nebude viacej škodiť tým, že by sa na niekoho hneval, alebo na niečo nadával. Po uznaní týchto neviditeľných dejov si však určite začne uvedomovať, aké účinky má na neho pokrm, keď zaň Tvorcovi všetkého úprimne poďakuje, a mnohé iné veci, ktoré doposiaľ v neporozumení prehliadal.

Ak teda budete nabudúce na niečo myslieť alebo niečo hovoriť, spomeňte si, akú veľkú moc majú vaše myšlienky a slová, a čo nimi práve v tej chvíli vytvárate. A platí to aj naopak, skúste si dať pozor, čo vy sami necháte na seba pôsobiť; či už keď sa stretávate s inými ľuďmi, alebo keď zapnete televízor či rádio...