O pokoře

20.07.2015 13:36

 

Pokora v srdci člověka jest jednou z nutných ctností,

skrze kterou je možno dospět k vnitřnímu světlu života.

Tato ctnost spočívá v pravé lásce k Bohu a k bližnímu.

Je onou mírou trpělivosti srdce,

jejímž prostřednictvím člověk sice pochopí svou znamenitost,

nikdy se však nad své bratry nevyvyšuje,

nýbrž k nim přistupuje s tím větší láskou

a snaží se vést je k vlastnímu zdokonalení poučením, radou a činem.

 

 

J.Lorber -Velké Evangelium Janovo 7,141