Otevírání studánek pro ženskou duši

20.09.2018 21:43

 

 

Milí přátelé, zveme Vás k poslechu nového pořadu Rádia Bohemia s názvem Otevírání studánek pro ženskou duši.

Tento pořad, na volné pokračování, je určen hlavně ženám, ale nejenom jim – také muži si v něm mohou najít odpovědi na rozličná témata, která dnes, v době planetárních změn, prožíváme všichni, tedy obě pohlaví a snad také  i důvody, proč my ženy jednáme tak, jak jednáme.

 

Pořad není návodem na to jak žít.

 – Nasvětluje naléhavá témata doby, která přibližuje přes různou osvícenou literaturu. Je načrtnut tím, jak se přibližuje vnímavé ženské duši, která se nyní znovuzrozuje k novému životu v harmonii a rovnocennosti s mužskou duší. Osvětluje palčivé otázky a náhledy na životní situace z nových úhlů pohledu, aby tak přispěl k vzájemnému porozumění a nalézání odpovědí.

 

Každá žena je jedinečná, a proto i kdyby existoval „návod na štěstí”, bylo by nemožné ho podat jediným univerzálním způsobem.

Určité vyšší univerzum, které není vázané na lidská slova, ale existuje a všichni jsme schopni z něho čerpat – právě ono nám poslouží jako neviditelná Adrianina nit, na kterou budeme navlékat korálky v podobě otevřených studánek dalších pokračování tohoto pořadu.

 

Přejeme příjemný poslech.

 

https://www.radiobohemia.cz/jsem-zena/