Ozdravění života na zemi ! 2.část

29.09.2014 12:29

 

Jest to tedy 17 základních zákonů,  jimiž se musí řídit každý z lidí, kdo chce stát správně a čistě před Bohem i před  lidmi.  Také s čistým svědomím před sebou samým!

Vážným zájemcům nabízí nakladatelství Volání k zaslání  osvětlující podrobnější rozpis těchto zákonů v knize:

 

ZÁKONY PRO ŽIVOT NA ZEMI

  

 Budou-li se uvedených zákonů držet lidé  v každém okamžiku svého života, ať stojí na jakémkoliv místě,  pak přinese takový přístup jedině mír a radost všem lidem!  Avšak každý má pochopit, že jedině čistě a živě musí být vše dodržováno.  S vědomím zodpovědnosti ke svému životu i životu ostatních spolubližních! Jedině tak nadejde změna tolik toužebně očekávaná mnohými.

     K živému a vědomému uchopování toho, co který ze zákonů požaduje a přináší, je poskytnuto vyložení a tím přiblížení  v podrobnějším  rozepsání. Tento výklad zákonů pro život na zemi je možné si objednat na tomto odkazu:  https://k-volani.cz/

 

***

 

17 Zákonů pro ozdravění života na zemi!

 

V jednoduchosti a prostotě, jaká zaznívá z těchto zákonů,

jest obsažena  veškerá velikost života.

Každý z vážných čtenářů může vzít kterýkoliv z těchto

Zákonů a položit jej zkušebně jako základní kámen pro

všechny okamžiky života, jedno o jakou situaci či o jaký obor

činnosti bude se právě jednat.

Tyto zákony platí pro všechno!

Člověk se musí naučit je respektovat v osobním životě,

v soukromí, stejně tak v každém podnikání, při spravování

věcí veřejných a vedení druhých.

Nechť tedy učiní tak každý, kdo hledá zmíněné východisko

ze stávající doby!

Obraz, jaký se ukáže, ať již bude v prvním okamžiku jakkoliv

přísný vůči všemu stávajícímu, má být v prvé řadě pobídkou ke změně a k ozdravění.

Budiž to tedy posilou všem, kdo se tím již dnes vážně zabývají!

 

 

 

Zpracovalo nakladatelství Volání

Ilustrace:  © Aneta Mišovie