Počátky 2.část

20.11.2017 11:19

 

 

Je tolik důležité, jak začínáte každý den,

ať je to nějaký chvalozpěv

či díkuvzdání ve svém srdci,

uvědomění Mé neomezené lásky a hojnosti

či nějaké vědění, že je čas

vykonat vše potřebné.

To je na vás, jak ten čas využijete.

 

Nechte se Mnou vést po celý den,

vložte se do mých rukou;

sebe samé

vaši práci

vaše záležitosti

vaše zájmy

vaše činnosti.

Nechte Mne konat ve vás a vámi.

 

Zbavte se jakéhokoli pocitu, že vás čas svazuje,

plyňte s ním

a budete na správném místě

ve správnou dobu

konajíce to správné.

 

Nikdy nic neodkládejte, protože se to zdá

obtížné.

Vězte, že Já vám dám energii a moudrost

dokázat vše.

ve správném duchu

a s radostí.


Je čas na vše,

Jste-li se Mnou sladěni.

Udělejte to nyní.

 

 

E.C. Živoucí slovo

Ilustrace: Eva Lipinová