Pokora

20.07.2012 17:43

 

 

Mnozí si pod pojmem pokora představí člověka, který klečí na kolenou a v prachu země činí pokání. Ale to není pokora - to je nepatrná nebo slepá či otrocká víra v něco nebo v někoho.

Skutečná pokora odkládá předsudky a zkoumá. Zkoumá věcnost, logiku a lásku. Bez přísného zkoumání není možné udělat si vlastní názor. Mít vlastní názor a jednat podle něj znamená stát hrdě čelem k vykonaným skutkům a zodpovědně přijmout následky.

Skutečná pokora říká:
"Hle, Pane, jednal jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud jsem chyboval, ukaž mi kde, abych se podobného chování v budoucnosti vyvaroval. Tím svou vinu nechci zlehčovat, ale chci ji vidět a poznat. "

Je velmi těžké poznat pokoru, protože dnes se snadno plete s ponížeností . A je ještě těžší rozeznat hrdost od pýchy, namyšlenosti a sebelítostí. Ale v jednom se nezmýlíte nikdy - pokud někdo vyžaduje bez věcného vysvětlování pokoru od jiných, sám skutečnou pokoru nezná.

B.H.

 

Z časopisu Pre-Slovensko