Pomoc Klokánkům Fondu ohrožených dětí

29.05.2014 13:06

 

                             Petice na podporu Klokánků
 

Pomozme svým podpisem zajistit podporu Klokánkům Fondu ohrožených dětí, které jsou v ohrožení svého existenčního trvání z důvodu novely zákona platícího od začátku tohoto roku. Dětem hrozí odchod do dětských domovů a rozdělení sourozenců podle věku na různá místa v republice…

Odkaz k petici: https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-klokanku.html

 

Níže uvádíme několik konkrétních činností Fondu ohrožených dětí pro pomoc našim českým dětem v ohrožení, které ztratily to nejcennější, lásku rodičů a domov.

 

 „Jako nejosamělejší strom,

jako nejztracenější ostrov,

jako nejvyprahlejší poušť …

jsou děti bez lásky“

 

 

Fond ohrožených dětí z.s. na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Pomoc jakkoli ohroženým dětem je  stěžejní  činností Fondu ohrožených dětí. Právě snaha podat pomocnou ruku těm nejslabším a nejbezmocnějším byla důvodem, proč byl FOD v roce 1990 založen.

Fond ohrožených dětí pomáhá ohroženým dětem komplexním systémem sociálních služeb tak, aby se dítěti a jeho blízkým dostalo účinné a citlivé pomoci. Nesoustřeďujeme se pouze na okamžité zajištění bezpečí dítěte, ale na dlouhodobé řešení situace.

 

Pomoc ohroženým dětem spočívá 

- v provozování rozsáhlé sítě poboček FOD, které se věnují systematické práci s rodinami, jež jsou ohroženy chudobou nebo sociální krizí. Pobočky mají také na starosti poradenskou a hmotnou pomoc rodinám, jež se ocitly v akutní krizi (vážná nemoc, ztráta bydlení, rozvodové spory...).   Náplní práce jednotlivých poboček FOD je také osvětová činnost mezi dětmi, občany i odbornou veřejností.

- Fond ohrožených dětí spravuje několik azylových domů, kam se mohou uchýlit rodiče se svými dětmi, pokud jsou v původním prostředí ohroženy. Nejčastěji jde o matky s dětmi, které jsou ohrožené domácím násilím, o rodiny, které přišly o byt. Často azylové domy vyhledávají  také mladí lidé, kteří po dosažení zletilosti musí opustit dětský domov a nemají kam jít (tzv. dům na půl cesty).

- pokud je dítě ohroženo ve svém původním prostředí, je mu k dispozici Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

- pokud nelze situaci dítěte vyřešit sanací (ozdravěním) původního prostředí, podílí se FOD v součinnosti se státními orgány soc. právní ochrany dítěte na hledání nové náhradní rodiny.

- Fond ohrožených dětí se také velmi intenzivně zapojuje do legislativních procesů v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte.

 

Klokánek

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Azylové domy

Poskytují přechodné ubytování na nezbytnou dobu, sociální pomoc a podporu rodinám s dětmi ohroženými bytovou nouzí nebo domácím násilím, jakož i dětem odcházejícím po dosažení zletilosti z dětských domovů a ústavů.

 

Náhradní výchova

Je nezpochybnitelnou skutečností, doloženou rozsáhlými výzkumy i každodenní zkušeností rodičů a dětí, že žádná instituce dítěti nemůže plnohodnotně nahradit mámu a tátu. Od úsvitu lidstva si dospělí a děti vzájemně pomáhali, a pokud se o dítěte nemohl starat biologický rodič, převzal je do péče a dovedl do dospělosti jiný dospělý.   V dnešní době známe tři základní formy náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounskou a poručenskou péči . V posledních letech  letech přibyl institut čtvrtý, a to profesionální pěstounská péče , již zákon vymezuje jako přechodnou rodinnou péči, do doby, než se dítě může vrátit do původní rodiny nebo odchází do trvalé náhradní péče. 

 

Krizová linka

Provoz anonymní a bezpečné krizové linky na všech pobočkách v republice. Určená je především pro matky v nouzi, které tají své těhotenství nebo již porodily a potřebují vyhledat odbornou pomoc. TELEFON PRO ANONYMNÍ PORODY: 776 833 333 (linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily )

 

o.s. BABYBOX a Nadační fond pro odložené děti STATIM

Motto:

Zde leží človíček, stár hodinu a čtvrt.
Nikomu neschází, a nejmíň vlastní matce.
Našli ho na skládce. A jenom kmotra Smrt
jen ta ho k sobě přivinula sladce.

                                              Jiří Žáček

 

 Cílem o.s. Babybox  a  Nadačního fondu pro odložené děti STATIM je pomáhat rodičům a dětem, matkám, které se v tísnivé situaci nedokáží postarat o novorozence... Slovo STATIM se používá ve zdravotnictví a znamená IHNED, OKAMŽITĚ. A tak si přejeme pomáhat. STATIM je ve stadiu zrodu. Má v projektu zřizování schránek, do nichž budou moci matky, rodiče, odložit anonymně dítě. Odložené dítě vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc. Druhým nástrojem pomoci rodičům v tísni je zřízení bezplatné poradenské telefonní linky.

Program o.s. Babybox  a Nadačního fondu STATIM je jasný a zřetelný. Má jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko novorozence.

Kdokoli a kdykoli může použít telefon 602 305 139 nebo e-mail info@statim.cz. Veškeré informace jsou uvedeny na www.babybox.cz. a www.statim.cz.

 

Za 24 let, v letech 1990 až 2013 Fond ohrožených dětí

  • nalezl náhradní rodinu pro 651 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 118 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu.
  • řešil celkem 50 056 případů ohrožených dětí
  • pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2019 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů.
  • do Kolkánků bylo 1 186 bylo mladších tří let.
  • 6 anonymních matek a 1 anonymní otec předaly FOD své novorozené děti

 

Více o činnosti Fondu ohrožených dětí: https://www.fod.cz/

 

Pomoc Klokánkům Fondu ohrožených dětí

29.05.2014 12:52

Petice na podporu Klokánků

Pomozme svým podpisem zajistit podporu Klokánkům Fondu ohrožených dětí, které jsou v ohrožení svého existenčního trvání z důvodu novely zákona platícího od začátku tohoto roku a dětem hrozí odchod do dětských domovů a rozdělení sourozenců podle věku na různá místa v republice…

https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-klokanku.html

 

Níže uvádíme několik konkrétních činností Fondu ohrožených dětí pro pomoc našim českým dětem v ohrožení, které ztratily to nejcennější, lásku rodičů a domov.

 

 „Jako nejosamělejší strom,

jako nejztracenější ostrov,

jako nejvyprahlejší poušť …

jsou děti bez lásky“

 

 

Fond ohrožených dětí z.s. na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Pomoc jakkoli ohroženým dětem je  stěžejní  činností Fondu ohrožených dětí. Právě snaha podat pomocnou ruku těm nejslabším a nejbezmocnějším byla důvodem, proč byl FOD v roce 1990 založen.

Fond ohrožených dětí pomáhá ohroženým dětem komplexním systémem sociálních služeb tak, aby se dítěti a jeho blízkým dostalo účinné a citlivé pomoci. Nesoustřeďujeme se pouze na okamžité zajištění bezpečí dítěte, ale na dlouhodobé řešení situace.

 

Pomoc ohroženým dětem spočívá 

- v provozování rozsáhlé sítě poboček FOD, které se věnují systematické práci s rodinami, jež jsou ohroženy chudobou nebo sociální krizí. Pobočky mají také na starosti poradenskou a hmotnou pomoc rodinám, jež se ocitly v akutní krizi (vážná nemoc, ztráta bydlení, rozvodové spory...).   Náplní práce jednotlivých poboček FOD je také osvětová činnost mezi dětmi, občany i odbornou veřejností.

- Fond ohrožených dětí spravuje několik azylových domů, kam se mohou uchýlit rodiče se svými dětmi, pokud jsou v původním prostředí ohroženy. Nejčastěji jde o matky s dětmi, které jsou ohrožené domácím násilím, o rodiny, které přišly o byt. Často azylové domy vyhledávají  také mladí lidé, kteří po dosažení zletilosti musí opustit dětský domov a nemají kam jít (tzv. dům na půl cesty).

- pokud je dítě ohroženo ve svém původním prostředí, je mu k dispozici Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

- pokud nelze situaci dítěte vyřešit sanací (ozdravěním) původního prostředí, podílí se FOD v součinnosti se státními orgány soc. právní ochrany dítěte na hledání nové náhradní rodiny.

- Fond ohrožených dětí se také velmi intenzivně zapojuje do legislativních procesů v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte.

 

Klokánek

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Azylové domy

Poskytují přechodné ubytování na nezbytnou dobu, sociální pomoc a podporu rodinám s dětmi ohroženými bytovou nouzí nebo domácím násilím, jakož i dětem odcházejícím po dosažení zletilosti z dětských domovů a ústavů.

 

Náhradní výchova

Je nezpochybnitelnou skutečností, doloženou rozsáhlými výzkumy i každodenní zkušeností rodičů a dětí, že žádná instituce dítěti nemůže plnohodnotně nahradit mámu a tátu. Od úsvitu lidstva si dospělí a děti vzájemně pomáhali, a pokud se o dítěte nemohl starat biologický rodič, převzal je do péče a dovedl do dospělosti jiný dospělý.   V dnešní době známe tři základní formy náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounskou a poručenskou péči . V posledních letech  letech přibyl institut čtvrtý, a to profesionální pěstounská péče , již zákon vymezuje jako přechodnou rodinnou péči, do doby, než se dítě může vrátit do původní rodiny nebo odchází do trvalé náhradní péče. 

 

Krizová linka

Provoz anonymní a bezpečné krizové linky na všech pobočkách v republice. Určená je především pro matky v nouzi, které tají své těhotenství nebo již porodily a potřebují vyhledat odbornou pomoc. TELEFON PRO ANONYMNÍ PORODY: 776 833 333 (linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily )

 

o.s. BABYBOX a Nadační fond pro odložené děti STATIM

Motto:

Zde leží človíček, stár hodinu a čtvrt.
Nikomu neschází, a nejmíň vlastní matce.
Našli ho na skládce. A jenom kmotra Smrt
jen ta ho k sobě přivinula sladce.

                                              Jiří Žáček

 Cílem o.s. Babybox  a  Nadačního fondu pro odložené děti STATIM je pomáhat rodičům a dětem, matkám, které se v tísnivé situaci nedokáží postarat o novorozence... Slovo STATIM se používá ve zdravotnictví a znamená IHNED, OKAMŽITĚ. A tak si přejeme pomáhat. STATIM je ve stadiu zrodu. Má v projektu zřizování schránek, do nichž budou moci matky, rodiče, odložit anonymně dítě. Odložené dítě vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc. Druhým nástrojem pomoci rodičům v tísni je zřízení bezplatné poradenské telefonní linky.

Program o.s. Babybox  a Nadačního fondu STATIM je jasný a zřetelný. Má jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko novorozence.

S myšlenkou o.s. Babybox  a Nadačního fondu STATIM přicházejí advokát Roman Hanus z Advokátní kanceláře v Praze 1, Národní třída 6 a Ludvík Hess z Prahy 10, Hájku 88.

Kdokoli a kdykoli může použít telefon 602 305 139 nebo e-mail info@statim.cz. Veškeré informace jsou uvedeny na www.babybox.cz. a www.statim.cz.

 

Za 24 let, v letech 1990 až 2013 Fond ohrožených dětí

  • nalezl náhradní rodinu pro 651 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 118 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu.
  • řešil celkem 50 056 případů ohrožených dětí
  • pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2019 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů.
  • do Kolkánků bylo 1 186 bylo mladších tří let.
  • 6 anonymních matek a 1 anonymní otec předaly FOD své novorozené děti

 

Více o činnosti Fondu ohrožených dětí: https://www.fod.cz/