Přání

01.01.2013 16:46

 

Milé ženy, přejeme Vám do nadcházejícího času, roku 2013,  mnoho lásky, která je stále připravena naplnit Vaše otevřená srdce.
S láskou pak dokážeme překonat i ty nejtěžší situace, které před nás život postaví. Není překážky, která by nebyla překonána láskou a dobrem.

I kdybychom nevyšly ze všech prožití bez zranění a ztrát, vždy nám naše nitro napoví, jak jsme se zachovaly v souznění s láskou. Zda-li jsme danou situaci vyřešily správně, či ne. Pokud ano, ucítíme radost. Pokud ne, život před nás opět postaví, neočekávaně, danou situaci k prožití znovu, ale může to být o něco těžší, to abychom si již daly pozor a chybu neopakovaly.

To, co nevyřešíme s láskou, v tom jsme neobstály.

Upřeme svůj pohled na vysoký, světlý cíl, na náš pravý domov ve světlých úrovních a ubírejme se k němu, pevným úsilím dobrého chtění, naplnit svoji úlohu pravého lidství. Vždyť cíl stojí za jakkoliv velkou, vynaloženou námahu.

Vaše redakce

 

 

Přijměte ještě pro posilu duše moudrost, od velkého duchovního vůdce v Číně, jako pomoc na Vaší cestě.

 

Největší silou je láska

 

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.
Zodpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým
Pravda bez lásky činí člověka kritickým.
Výchova bez lásky činí člověka rozporuplným.
Chytrost bez lásky činí člověka vychytralým.
Laskavost bez lásky činí člověka pokryteckým.
Pořádek bez lásky činí člověka malicherným.
Znalost věcí bez lásky činí člověka neústupným.
Čest bez lásky činí člověka pyšným.
Moc bez lásky činí člověka násilnickým.
Vlastnictví bez lásky činí člověka lakotným.
Víra v cokoli bez lásky činí člověka fanatickým.

K čemu  a  proč  žít, nemáš-li  milovat.

 

Lao-c´