Pravá žena

10.09.2013 07:27

 

Pravá žena něžná je jak kvítek líbezný,

vše opečovává a k růstu povzbuzuje,

slabým zesílit pomáhá a vše dobré podporuje.

Její působení jemné je jak dotek plátku růže,

svou láskou a péčí rány hojit může.

 

Pravá žena má být jako bělostný liliový květ,

jehož chladivou vůni, oslnivou krásu a čistotu poznat má celý svět.

Žena má jedinečný úkol ve Stvoření,

jenž předkládán je jí ke splnění:

strážkyní plamene věčné touhy po Světle býti,

svým působením její zrnka do srdcí lidí síti.

Kéž tato zrnka brzy vzklíčí a vydají úrodu,

pak Světlo budou šířit dál a duchovní obrodu.

 

Kéž naplno rozhoří se světlá jiskra v nás

a Zemi pozvednout vzhůru smíme zas.

Kéž trvale se k nám světlé proudy snášejí,

štěstí, mír a radost do duší vnášejí.

Kéž život na Zemi odleskem je nebeských výšin přenádherných,

jež domovem jsou lidských duchů Světlu věrných.

 

 

M.B.

 

 

Ilustrace: Aneta Mišovie 

https://obrazypredusu.webnode.sk/

 

 

Zde můžete psát...