Přestaňte očekávat

19.02.2018 19:44

 

 

Pokud máme nepřiměřené očekávání ohledně chování druhých nebo se snažíme neustále mít všechno pod drobnohledem, způsobujeme si zbytečné trápení.

Samozřejmě, že ve vztazích si všichni zasloužíme základní věci, jakou je například respekt. Nicméně pokud počítáme s něčím více, než je základní respekt, může se stát, že se velmi zklameme.

Musíme si uvědomit, že každý z nás se nachází v jiném bodě na své životní cestě, čehož odrazem jsou naše slova a skutky.

Pokud chceme být ve vztazích s druhými lidmi úspěšnější a šťastnější, je důležité abychom…

 

Přestali očekávat od druhých tyto věci:

 

1. Přestaňme očekávat, že druzí budou vždy jednat tak, jak je to „správné“ z našeho úhlu pohledu

Morálka a etika lidí je různá z mnoha příčin, jakými jsou výchova, kultura, duchovní přesvědčení atd.

Například, v některých asijských zemích je pes považován za pochoutku – nemají problém jíst maso ze zvířat, která my považujeme za domácí mazlíčky, protože v těchto zemích jsou na to zvyklí.

Nebo řekněme, že vy nenadáváte, ale váš přítel ano. Znamená to, že je proto horší? Pro někoho ano.

Když však budeme očekávat, že bude dělat to, co je správné z našeho pohledu, vždy skončíme frustrovaní, protože neexistuje jasná definice toho, co je správné a co nesprávné.

Stačí, když se budeme držet našich vlastních zásad a necháme druhé žít podle jejich vlastních rozhodnutí, tak, aby neubližovali druhým a lidem, na kterých nám záleží.

 

2. Neočekávejme od druhých dokonalost

Pokud dokážeme i nedostatky vidět jako určitou dokonalost, nemůže se nám nikdy stát, že bychom se zklamali. Avšak mnozí lidé jsou stále velmi kritičtí vůči druhým a dávají jim tvrdě pocítit, když udělají nějakou chybu.

Z tohoto může pramenit pocit ponížení, a navíc může vážně poškodit vztahy. Když už nic jiného, ​​měli bychom ve skutečnosti druhé odrazovat od jejich snahy o perfekcionismu.

Podle studie zveřejněné americkým sdružením psychologů na internetové stránce „Review of General Psychology“ („Přehled obecné psychologie“) toto vtíravé nutkání chtít mít vše v pořádku může vést k depresi, úzkosti, chronickým chorobám a k vyššímu riziku sebevraždy.

Dovolme lidem, aby dělali chyby a učme se z nich. Zkusme se zamyslet nad tím, jaký by byl život, kdyby se nikdo nikdy nespletl.

Asi bychom žili ve světě chladných robotů bez srdce a myslím si, že asi nikdo si nepřeje, aby se tato představa stala skutečností!

 

3. Přestaňme očekávat, že druzí budou souhlasit s každým jedním slovem, které řekneme

Dokonce ani ti nejlepší přátelé se neshodnou ve všem, proto se nerozčilujme, když někdo pochybuje o tom, co říkáme nebo má jen jednoduše jiný názor.

Svět by byl asi dost nudný, kdyby nikdo nikdy nevyjádřil nesouhlas. Naše jedinečné názory a přesvědčení jsou to, co udržuje společnost ve vývoji a ve směřování k lepším řešením.

Představme si, co by se stalo, kdybychom všichni souhlasili, že máme nadále využívat fosilní paliva k pohonu aut či domácností, kdybychom se shodli úplně na všem v našich životech.

Kdyby se nikdo neodvážil zpochybňovat zažité způsoby myšlení, neměli bychom například solární panely či elektromobil!

 

4. Přestaňme od druhých očekávat, že nám budou umět číst myšlenky

Někteří lidé jsou vnímavější a mají dobrou intuici, ale někteří naopak neumí až tak dobře odhadnout emoce druhých či jim číst z obličeje.

To, že my jsme možná vnímavější a umíme pochopit, jak se cítí druzí, ještě neznamená, že druzí lidé jsou na stejné vlnové délce jako my.

Ne každý se chce učit telepatickým schopnostem, a proto se vyjadřujme jasně, aby druzí nemuseli stále hádat, co si právě myslíme.

Čestná, přímá komunikace zároveň buduje pevnější vztahy.

 

5. Přestaňme od druhých očekávat, že nás budou zvedat pokaždé, když padneme

Samozřejmě, když to budeme potřebovat, opravdoví přátelé a rodina nám pomohou. No nespoléhejme se na to, že nám pokaždé „opráší záda“.

Možná právě prožívají svůj vlastní vnitřní zápas a nedokázali právě v této chvíli nést na bedrech své i naše problémy, zkusme tedy pochopit jejich úhel pohledu.

Chtějí nám pomoci, ale právě teď to není v jejich možnostech. To neznamená, že jim na nás nezáleží. Znamená to jen, že někdy bychom se měli obrátit na bojovníka v našem vlastním nitru a bojovat své vlastní zápasy.

 

6. Přestaňme od druhých očekávat, že nám budou rozumět

„Ne každý bude rozumět naší životní cestě. To je v pořádku. Je to naše životní cesta, abychom se v ní vyznali, ne jejich.“ – autor neznámý

Pokud sami sobě rozumíme, nepociťujeme potřebu, aby nás jiní akceptovali. A v takovém případě, pokud by nám i druzí nerozuměli, už nás to nebude znepokojovat.

 

7. Neočekávejme od druhých, že budou s námi zacházet tak, jak my zacházíme s druhými

Ideální by bylo, kdybychom se všichni řídili známým zlatým pravidlem. No nežijeme v dokonalém světě.

Zatím ne každý z nás je uvážlivý a budeme se muset smířit s tím, že mnozí lidé budou s námi často špatně zacházet.

Důvodem je to, že tito lidé nemají vybudovaný opravdový vztah v první řadě k sobě samým.

Rozhlédněme se na ně tedy se soucitem, pak už nebudeme mít pocit ublížení, když nebudou s námi zacházet tak laskavě, jako my s nimi.

 

8. Přestaňme od druhých očekávat, že budou stejní, jako byli před rokem

Lidé se pod vlivem svých zkušeností a životních okolností časem mění. Každý jeden člověk bojuje dennodenně svůj vlastní boj, o kterém my nic nevíme.

Mějme to na paměti, když budeme cítit nutkání někoho posuzovat. Milujme proto každého bez ohledu na to, jak se změnil, a nejen v případě, pokud splňuje naše ideální představy.

 

9. Neočekávejme od druhých, že budou mít ve svém životě vždy všechno v pořádku

Z času na čas život každému hodí nějaké to polínko pod nohy a někomu může trvat déle, než bychom očekávali, dokud si dá své problémy do pořádku.

Mějme proto s druhými soucit a pochopme, že každý se snaží, jak nejlépe umí.

Usilujme více si cenit naše vztahy a svět kolem nás, nesnažme se druhé ovládat či je kárat za to, jak žijí svůj život.

 

10. Přestaňme od druhých čekat, že nás budou milovat, pokud nezačneme milovat nejprve sami sebe

Všechny vztahy začínají a končí u nás. Pokud tedy chceme, aby se nám láska vrátila ze všech stran plně, musíme nejprve začít pěstovat lásku v našem nitru.

Pokud vyžadujeme od druhých, aby nás zahrnovali láskou, kterou si sami odmítáme dát, povede to jen k napjatým a nejistým vztahům.

Nicméně,  když si sami k sobě vybudujeme vztah, ve kterém si dopřejeme více lásky, projeví se to i na našich vztazích s druhými lidmi – budou nádherné a budou vzkvétat.

 

„Nezapomeňme se nejprve zamilovat sami do sebe.“ – Carrie Bradshaw

 

 

Zpracovala: Mocvědomí.cz