Příchod Cyrila a Metoděje

05.07.2014 16:34

Poslechněme si  přednášku pana Alfreda Strejčeka, který nás krásným způsobem provedl historií Cyrila a Metoděje se vzpomínkou na Jana Husa, Jana Amose Komeského a vznik Bible Kralické. V tomto uměleckém vystoupení můžeme vyslechnout další souvislosti historie našeho národa.

 

 

Tato přednáška byla přednesena při příležitosti 400.výročí Bible Kralické na V.ročníku České konference, v roce 2013 v Kutné hoře.

 

 

Tato krásná, inspirující a pomáhající  slova nás vedou k velkému uvědomění kdo jsme, proč tu jsme a kam jdeme.