Slavnost Čistoty

07.09.2013 23:37
V tento den jsou pro nás brány nebes otevřeny. Shůry proudí bohaté požehnání.

Z nejvyšších výšin, kde se uprstřed světlem zalitých zahrad nachází zářící chrám, se až k nám dolů na naši Zemi snáší osvěžující a posilující proud Čistoty Boží. V tento den je chrám vyzdoben záplavou bělostných lilií.

Čistota Boží se snáší dolů do celého Stvoření pro posilu všeho ženství. Každá dívka a žena, jejíž duše žízní po něčem ušlechtilém, v dnešním světě snad nepoznaném, může v tento den s pokornou prosbou otevřít své nitro a zhluboka se napít z proudu nebeské oslnivě bělostné čistoty. Je to jemný, chladivý závan z výšin, po jehož doteku se náš duch osvěží a napojí stejně tak, jako když žíznící v poušti konečně nalezne vytouženou oázu s průzračně čistou, chladivou vodou.

 

Milé ženy a dívky, jedině radostná dětskost, nadšení, čistá radost, jemná záře, která vychází z našeho nitra - to jsou hodnoty, kterých se máme držet. Již žádné křečovité přemáhání starých chyb! Jen prostě být tak jako každá bytost, každý tvor. Radovat se z přítomného okamžiku jako dítě, které hravě překonává překážky. I když nesčetněkrát za den zakopne a spadne, přece to nevzdává a opět běží vpřed, vstříc všemu nádhernému, co nám nabízí náš učitel - Život.

Teprve v radostnosti, prostotě a dětskosti, ničím nezatíženi, omýváni zářivými paprsky Světla, můžeme hravě změnit celý svět.

V tom tkví pravé lidství. S důvěrou přijímat a prostě prožívat vše, co nám život přináší. Prožívejme vše s díkem vzhůru, neboť vše, radost i žal, je pro nás jedině požehnáním a pomocí na naší cestě. Na cestě, jejímž cílem je věčné bytí v přenádherných světlých zahradách vznešeného Stvořitele. On daroval lidskému duchu celé rozsáhlé dílo Stvoření, aby zde dozrával, učil a se, a aby prožíval štěstí a blaženost. On, Nejvyšší nikdy nechtěl pro lidi utrpení a bolest!

 

Radujme se tedy, prožívejme a děkujme za velikou možnost bytí právě v této vážné převratné době proměny. Načerpejme posilu zářivého Světla, napijme se z přenádherného proudy Čistoty Boží, neboť bez spojení se Světlem, které vychází ze stejného zdroje, jako je náš věčný domov a kde jsme také vznikli, můžeme snadno v překotných událostech dní zabloudit a zcela minout to jedinečné a pravé požehnané bytí.

Využijme v díku a pokoře všech zářivých milostivě nám dávaných pomocí ze Světla a staňme se radostnými bytostmi, které kráčí všedními dny lehce, s radostí v srdci a prožívají nadšení a nikdy nekončící štěstí. Budeme tak žít v souladu a v harmonii se všemi bytostmi, které usilují ke Světlu.

 

Je to právě síla čistoty, která dá ono jedinečné kouzlo a podmanivou vnitřní sílu našemu ženství.

Stačí se v tyto dny jen otevřít a zhluboka se napít z proudu chladivé Čistoty...

 

 

M.M.

Ilustrace: Aneta Mišovie

https://obrazypredusu.webnode.sk/