Svět v harmonii

08.08.2017 13:55

 

Opusť, ženo, mužský svět,

kde jest Ti udělen život úseček.

Jak chce však dále mužský svět,

vtěsnat cit ženy do předepsaných vzorečků a pouček?

 

Avšak ten krásný, všeobsáhlý cit, nedá se utlačit,

on vždy a všude hledá, 

jak krásu a dobro zobrazit,

jak na Zemi pokojně a čistě žít.

 

Nepatří žena v tom světě nikomu,

náleží ona jedině Bohu svatému.

V tomto vědomí si své vlastní cennosti,

stojíc tam, kde chrání hodnoty věčnosti.

 

 

 

Svoboda srdce jest Lásky Zákonem,

komu však nezamlouvá se a spoutati ji chce?

Kdo tak činí,

sám narazí na hroty utrpení.

 

Zákon živý přikazuje:  MILUJ!

Kdo však z lidí ví, co vše se tím rozumí?

LÁSKA, jako panna čistá, vznešeně prochází životem,

a v každou chvíli ví, co kdy a jak učiní.

 

V nelehkém pozemském reji Láska trpí

a když zármutkem žena své oči klopí,

znovu a zas znovu, úsvit naděje v nitru jí pozvedá

a ona s novou silou vše nepravé Láskou přemáhá.

 

Společná cesta životem je vzájemnost a lásky ctnosti.

Společná cesta životem je harmonickým souzněním.

V dobrovolné službě jeden druhému i spění ku věčnosti.

A vznešený chór srdcí zní vzhůru, k Bohu, v radosti.

 

Žena i muž své dary obdrželi,

avšak tyto dary zavazují.

Objev ženo, muži, čím jsou ctnosti,

Oblaž jimi sebe, druhé, přiblížíš tak nebe Zemi, 

 tvořit budeš Nový svět.

 

Dokud však tvé místo, ženo, prázdné je,

muži chybí naděje

i posvátná touha po Světle.

A čas neúprosně požaduje!

 

Ty však ženo, věř, 

pomoc blízká jest, z milosti Stvořitele.

Odlož strach a objev stud,

to nejlepší je tvůj, v pozemskosti, druh.

 

Teprve pak objeví se první stupínek,

který z mlhy vynoří se, jako čistý pramínek,

ješitnost svou odložíš.

a až tehdy, krásou půvabu, se celá rozzáříš.

 

Hada, jež ukryt je, po dlouhé věky v rozumu,

přemůže cit ŽENY ČISTÉ,

oddané jen PRAVDĚ – LÁSCE.

Tím naplní se Písmo svaté. 

 

Velikou MOC, Ženo máš…

Vzpomeň si, vždyť Pravdu v sobě stále nosíš.

Tím úlohu svou znáš

a svým Životem splnit musíš!

 

 

Marianna V. 

 

Ilustrace: Willem Haenraets