Tři druhy vůní

25.11.2019 20:03

 

Když je člověk zdráv tělem, srdcem i rozumem, vycházejí z něj tři druhy vůní. Zdravé tělo vydává zvláštní příjemnou vůni. Povznesené city vydávají druhý druh vůně. Světlé myšlenky vydávají třetí druh vůně.

Když tělo člověka onemocní, může se léčit pravdou. Dokud člověk nemiluje pravdu, nemůže být nikdy zdráv. Jakmile si zamiluje pravdu, začne se zotavovat a jeho tělo nabývá příslušné vůně. Rozhodne-li se člověk hluboko ve své duši milovat pravdu a odstraní-li ze sebe absolutně lež, ať má jakoukoliv bolest a jakkoli strádá, může se vyléčit. Pro uchování zdravého srdce je potřebná láska – aby člověk miloval lidi. Láska je jediná síla, která může vyrovnávat stav srdce. Aby člověk získal rozumovou vyrovnanost, musí jako metodu použít moudrost.

Když je tělo nemocné, musí člověk použít Boží Pravdy. Když je srdce nemocné, musí použít Boží Lásky. Když je rozum nemocen, musí použít Boží Moudrosti.

Bůh může být spokojen s člověkem jen tehdy, když Pravda je kněžkou na oltáři jeho těla, když láska je kněžkou na oltáři jeho srdce a když moudrost je kněžkou na oltáři jeho rozumu. „Vy jste chrám Boží.“ Tělo je chrám, ale to jen tehdy, když slouží Pravdě. Dále, když v lidském těle působí Pravda, Láska - v jeho srdci a Moudrost v jeho rozumu, pouze tehdy má člověk možnost dát se na cestu nového učení - lásky.

Nehledejte lásku u toho, koho milujete…, nedávejte dárek tomu, kdo vám dal…. To nic neřeší…. Budete milovat všechny lidi, jako milujete, jako milujete všechna písmena abecedy – každé v určený čas a na svém místě. Hledáte-li dobro, konejte i vy dobro. Dobro se vrací k tomu, kdo je vytvořil… Buďte spokojení s tím, co právě máte.

Neočekávejte, že vám někdo přidělí speciální místo a speciální štěstí. Přijměte následující pravidlo a použijte je ve svém životě:

Děkujte Bohu za život, který vám byl dán se všemi jeho protiklady. Vše je pro dobro, přesvědčíte se o tom. 

Bůh připravil pro každého člověka, pro každou bytost takové štěstí, o jakém se jim ani nesnilo. Toto je nová filosofie, kterou musíte použít, abyste vešli do Království Božího. Království Boží je tam, kde vládne Láska. Království Boží je tam, kde vládne Moudrost. Království Boží je tam, kde vládne Pravda. Láska vládne v srdci, moudrost v rozumu a pravda v lidském těle, tj. v lidském životě.

Říkáme-li, že Království Boží přijde na Zemi, znamená to, že na zemi přijde Bůh a přinese Lásku, Moudrost a Pravdu a pomocí nich srovná všechny rozpory. To znamená, že Bůh setře slzy s očí lidí a udělá je šťastnými a radostnými. Přeji i vám, aby Království Boží vešlo do vašich srdcí, rozumů a duší a učinilo vás radostnými a šťastnými.

… Události, které se dnes dějí ve světě, ukazují, že Bůh sestupuje na Zemi, aby napravil lidstvo. Mimo Boha není nikdo jiný schopen napravit svět. Prorok řekl: „Ještě jednou shromáždím své národy, vyliji na nich svůj hněv a více to již nebudu opakovat.“ Dnes se nacházíme před touto epochou, právě, když Bůh sestupuje na Zemi, aby vylil svůj hněv na nepokorné lidstvo, aby napravil všechny národy, všechny lidi. Proč jsou války? Proč na Zemi vznikají takové strašné události? Tyto události musí vznikat, války musí být, ale jako vnitřní procesy.

… Válka vzniká ne pouze vně člověka, ale i uvnitř, v něm. Každý člověk bojuje sám v sobě. Mezi dvěma protikladnými city i mezi dvěma protikladnými myšlenkami se vyvolává válka, která se musí ukončit ve prospěch Božského v člověku.

 

Petr Danov, z knihy

Vybrané myšlenky