Umění žít v srdci

12.04.2019 07:30

 

Poslechněte si vyprávění z pramene paní Sofie o posvátné numerologii tothoto týdne

začínajícím 8.4. 

Vyprávění o lásce, soucitu, přítomnosti, přijetí, rovnováze, uvolnění, sebevědomí, lehkosti, vědomí a životě ve svém středu.

 

 

Nečakané intenzívne vplyvy (8) nás budú viesť aby sme našli pokoj v sebe.

Neutralita nás povedie do stredu, tam, kde nie je strach, súdenie , ani lútosť, tam, kde je mier a jasnosť Zdroja.

Poslaním je - 6 (24) absolútne prijatie a bezpodmienečná láska, ktorá prebúdza Krista v nás.

Pokoj, vnútorná sloboda, mier a uvoľnenie (5) umožní aby Duch cez nás tvoril zázrak zmeny a Prebudenia.

Vedomý dych je kľúč k vytvoreniu tichého posvätného priestoru v našom srdci.

To je miesto, kde chaos a napätie nepreniknú, naopak premenia sa na súzvuk a pokoj.

 

Karty Vedomia Jednoty:

27 - Súcit- Jeremiel

3 - Seba - Vedomie- Michael

2 - Neutralita - Michael

 

www.slnkovsrdci.sk