Píseň - Včely

04.11.2014 11:38

Dokážeme se natolik umenšit, abychom v naslouchání svému citu si dokázali přiznat to, že nejdeme životem na Zemi správně, v souladu s přírodními Zákony? Vymíraní včel a jiných, mnohých druhů živočichů a rostlin na Zemi a nejen jich, je toho důsledkem.

Změna všeho ve světě kolem nás začíná změnou jednotlivce, změnou člověka. Proč to lidé ještě nechápou? Národy a všechna společenství se skládají z jednotlivých lidí. Každé rozhodnutí jednotlivce má důsledek na celek. Je to prosté a jednoduché tak, že to dovede pochopit i dítě. Když budeme při každém svém rozhodnutí myslet na to, aby naše přání nikomu ani ničemu neublížilo, mohli bychom touto změnou, jakkoliv v našich očích nepatrnou, začít měnit svět k lepšímu. Dokážeme se ve své lidské pýše ještě učit od včel?

Poslechněme si krásnou píseň slovenského barda Jana Svetlana Majerčíka VČELY: