Výchova podle 4.přikázání

24.10.2016 12:51

 

Cti otce a matku. Tak zní čtvrté přikázání, které i svým pořadím v celku Zákonů Stvoření ukazuje nesmírnou důležitost naplňování. Je třeba jej však chápat správně. Cti otce a matku neznamená příkaz pro dítě, že jest pro něho nutností vážit si svých rodičů, i kdyby mu k tomu nedávali možnost. Je to především přikázání pro rodiče. Rodiče, ctěte svůj úkol rodičovství, který jste na sebe dobrovolně vzali! Žijte tak, aby si vás vaše dítě mohlo vážit. Buďte mu vzorem ženství a mužství. 

Tak, jak se chová maminka k otci a otec k mamince, tak ukazují svému dítěti, jak se má chovat muž k ženě a žena k muži. Jak hluboký a opravdový vztah prožívají otec a maminka k sobě navzájem, takovou lásku vkládají do života svému dítěti. Právě to jemné, co rodiče v jejich vřelém vztahu obklopuje, působí na dítě nejvíce. Tudíž každý nesoulad mezi maminkou a tatínkem, byť nevyřčený, dítě ihned pozná a v jemném záření se jej silně dotýká.

Pokud je tedy obklopováno jen zářením lásky a harmonie, je silné ve svých citech, nestrádá a nemá potřebu si vynucovat pozornost od svého okolí jakýmkoliv atakujícím způsobem, či ještě hůře nějakým zlým činem. Takové dítě se teprve pak proviňuje proti Zákonům přikázání, pokud by nechtělo toto naplňovat. Nesmí si také myslet, že zde, na této Zemi, není ze své vůle, že za to mohou jeho rodiče. To je velký omyl! Duch, jenž se narodí na Zemi a pochopitelně nejdříve vyrůstá jako dítě u rodičů, si také vyprosil možnost inkarnovat se právě prostřednictvím těchto rodičů, aby směl pokročit na své cestě bytí o další krok dále, ke svému sebeuvědomění. Není tedy možné, aby si dítě či rodiče stěžovali, že jsou spojeni v jednu rodinu. Z obou stran vzniklo toto přání. Rodiče svým chováním a svými vlastnostmi si přivedli do svého příbytku takového ducha, jaký je jim svou stejnorodostí nejbližší

 

M.Štokrová

Výňatek z knihy: 15.stupňů na cestě k pravému ženství

Ilustrace: A.Mišovie