Zásady pro dobrý partnerský vztah

26.11.2018 13:05

 

Všichni toužíme mít se svým partnerem krásný a harmonický vztah, ale mnohdy se nám to nedaří k naší spokojenosti. Můžeme se zamyslet, kde můžeme dělat my sami chybu, protože smíme měnit jen sami sebe. Pokud ji objevíme, něco pochopíme a následně se změníme, náš vztah se opět projasní a zvroucní.

Zásady pro dobrý partnerský vztah

Náš partner nám svým chováním také ukazuje, kde my sami nemáme v pořádku vztah k sobě samé, ve smyslu lásky a laskavosti. Když tuto mezeru nelásky  k sobě sama nalezneme, pochopíme a opravíme, zesílíme tím v sobě lásku k sobě a následně i k okolí a budeme pak všichni šťastnější. Abychom tuto lekci pochopili, neobejde se to bez skutečného hledání a pozorování. Jen v zrcadlech vnějšího světa okolo nás stojících  lidí toto můžeme objevit. Protože ve skutečnosti si to nedokážeme v sobě povšimnout. Často máme, my ženy, sklon, abychom ve všem dávaly přednost našim blízkým, a na sebe zcela zapomeneme. Hledejme pak odpověď na otázku, co skutečná láska k sobě samé znamená.

Šťastný člověk, dělá kolem sebe šťastné lidi. Kdo miluje sebe, miluje i druhé.

               Naplňíme tak Ježíšův odkaz: Miluj bližního svého, jako sebe sama.

 

M.V.

 

1. Nepřikazujte nic druhému a ani ho nekritizujte!

2. Nic nenařizujte, ale dávejte druhému najevo své potřeby formou „já bych rád(a)“ nebo „mně by udělal(o) radost“…Nikdo nemá rád příkazy!

3. Nesnažte se změnit druhého, ale snažte se k němu změnit svůj přístup!

4. Zachovávejte ve vztahu úctu a vyvarujte se urážek!

5. Nebuďte závislý na druhém, ale mějte také své záliby a přátele!

6. Buďte ve vztahu věrný(á)!

7. Otevřete své srdce partnerovi a říkejte vše, co máte na srdci!

8. Věnujte svému partnerovi dostatek lásky a citu!

9. Vkládejte do partnerského soužití více lásky než materiálních potřeb!

10. Snažte se o svůj vztah pečovat, nebo uvadne. Dělejte druhému radost maličkostmi!

11. Nečiňte druhému to, co nechcete, aby ten druhý činil Vám!

12. Dělejte druhému právě to, co si přejete, aby druhý činil Vám!

13. Při neshodě se snažte řešit jen přítomnost a nevracejte se do minulosti!

14. Sdílejte s partnerem vzájemné pocity a poznatky!

15. Přestaňte se bát o druhého, že ho ztratíte. Čím více se bojíme, tím více toho druhého ztrácíme…!

16. Zachovávejte ve vztahu důvěru k druhému a odnaučte se žárlivosti, ta vztah vždy zabíjí!

17. Nevěřte řečem ostatních. Věřte svému cítění!

18. Uvědomte si, jaké chyby jste dělal(a) v předchozím vztahu a snažte se z nich poučit!

19. Také si uvědomte, jaké chyby dělali  vaši rodiče a zda ve vztahu neděláte stejné chyby!

20. Než se oženíte nebo vdáte, podívejte se, jak žijí rodiče vašeho partnera. Jednou tak můžeme žít i my…!

21. Pokud upřímně cítíme, že je nám vztah spíše břemenem, než radostí, je třeba začít znovu.

 

Body 1-21 převzaty z e-mailu.