Zasvěcení v každodennosti

02.09.2014 12:44

 

Džošu se zeptal učitele Nansena: „Co je pravá Cesta?“

 

Nansen odpověděl: „Každodenní cesta je pravá Cesta.“

 

Džošu se zeptal: „Je možné se jí naučit?“

 

Nansen odpověděl: „Čím víc studuješ, tím dál jsi od Cesty.“

 

Džošu se zeptal: „Nebudu-li se učit, jak bych ji mohl poznat?“

 

Nansen odpověděl: „Cesta nenáleží k viditelným věcem ani neviditelným.

Ani k věcem známým, ani neznámým.

Nehledej ji, neuč se ji, nejmenuj ji. Abys ji našel, otevři se jako obloha.“

 

 

***

 

Z knihy Mrtvá kočka - Sbírka zenových říkadel, básniček a překážek