Zeptej se hor

14.03.2019 11:03

 

 

„Věř mi, ženo, blíží se hodina, kdy ani na této hoře ani v Jeruzalémě nebudete uctívati Otce. 

Vy uctíváte něco, co neznáte, my uctíváme to, co známe, poněvadž spása je ze Židů. 

Ale blíží se hodina, ano již je tu, kdy opravdoví ctitelé Boží budou uctívati Otce v duchu a pravdě.  

Vždyť Otec hledá takové své ctitele. 

Bůh je duch, a kteří jej uctívají, musí jej uctívati v duchu a v pravdě.

 

NOVÝ ZÁKON  Jan 4, 21“

 

 

Výpravné video horských štítů pramenů i vodopádů doplněné

krásnou hudební skladbou  : Ask The Mountains  - Vangelis