Lao´c

 Lao´c

,,Ten, kto vládne nad druhými, môže byť mocný, ale ten, kto ovláda sám seba, je predsa len mocnejší.“