Jak proudí láska?

Jak proudí láska?

 

"Láska boží, nevýslovná a dokonalá,
proudí do čisté duše tak,
jako světlo čirým předmětem prochází.
Čím více lásky nalezne, tím víc ze sebe dává;
a s tím, jak rosteme a otvíráme se,
tím větší panuje radost na nebesích.
A čím více duší, které spolu souzní,
tím propastnější je hlubina jejich lásky,
jakoby v zrcadle, všechny duše se vzájemně odrážejí."

 


Dante Alighieri