Moudrost starých Římanů - O ŽIVOTĚ

Moudrost starých Římanů - O ŽIVOTĚ

Velmi krátký a nepokojný je život těch,

kteří zapomínají na minulost,

nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.

Seneca

 

S málem se lépe žije a ten, kdo je užívat umí,

šťastně může si žít, a tak tomu příroda chtěla.

Claudianus

 

                                                Šťastný život stavíme na duševním klidu.                                                                    

Cicero

 

 

Životu umění slouží,

moudrost vládne.

Seneca

 

 

Největším dobrem je žít podle přírody.

Cicero

                                  

Učte se, s jakým málem lze život uhájit holý,

kolik příroda žádá.

Lucanus

 

                                                    

Krátký čas života je dostatečně dlouhý

k dobrému a čestnému životu.

Cicero