Paprsek Pravdy

Paprsek Pravdy

 

Jen touha po Světle je cestou, po níž všechny pomoci a všechny síly ze Světla mohou prouditi k člověku. 

Jen Pravda je s to svým zvláštním druhem povznésti ducha, jen ona  nikdy nevede dolů! 

Jen Pravda je tím paprskem, po němž se může snésti požehnání ze Světla do každého lidského ducha, 

aby ho posílila a rozradostnila na jeho pouti po zemi.


Lidé, kteří nosí v sobě toto toužebné hledání Světla a Pravdy, svítí jako pochodeň v hlubinách této země.
 

 

Abdrushin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Eva Lipinová 

 

Jen touha po Světle je cestou, po níž všechny pomoci a všechny síly ze Světla mohou prouditi k člověku. 

Jen Pravda je s to svým zvláštním druhem povznésti ducha, jen ona  nikdy nevede dolů! 

Jen Pravda je tím paprskem, po němž se může snésti požehnání ze Světla do každého lidského ducha, 

aby ho posílila a rozradostnila na jeho pouti po zemi.


Lidé, kteří nosí v sobě toto toužebné hledání Světla a Pravdy, svítí jako pochodeň v hlubinách této země.
 

 

Abdrushin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Eva Lipinová