Paulo Ceolho

Paulo Ceolho
22.03.2012 11:53

Ak prijmeme všetko, v čom sme chybili –
a napriek tomu si myslíme, že si zaslúžime radostný a šťastný život,
otvoríme nesmierne okno, ktorým môže vojsť Láska.
Pochybenia potom náhle zmiznú samy od seba,
pretože šťastný človek sa nevie pozerať na svet inak než s Láskou –
táto sila obnovuje všetko, čo existuje vo Vesmíre.

Paulo Ceolho