V čem spočívá ničím nepodmíněná láska…

V čem spočívá ničím nepodmíněná láska…

 

 

“Chci tě milovat, aniž bych tě spoutávala,

vážit si tě, aniž bych tě hodnotila,

jít po tvém boku a nebýt ti na obtíž,

pozvat tě blíž, ale nečinit si na tebe nárok,

vzdalovat se od tebe bez pocitu viny,

vidět, jaký opravdu jsi, a nevyčítat ti to,

a pomáhat ti, aniž bych tím zraňovala tvou důstojnost.

A pokud můžu totéž dostat já od tebe,

nebudeme se míjet a

budeme jeden o druhého bohatší.”

 

Virginia Satirová  

 

 

 

Převzato : www.novoucestou.cz

Ilustrace : © Eva Lipinová