Úryvky z knih

„Oběť“

12.12.2018 14:23
    V jednom africkém kostelíku si při obětování lidé posílali široký proutěný koš, do kterého každý něco vložil. Byl to takový koš, do jakého se sbírá maniok (strom, z něhož se ve střední Africe sbírá škrob, tedy velký koš – pozn. překl.) V poslední řadě kostela...

NENÍ KAM JÍT

30.10.2018 09:58
  "Lišky mají doupata, a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Matouš 8:20   Většina lidí dělá ve vztazích s druhými lidmi jednu chybu. Snaží se vybudovat nějaké stálé a bezpečné místo v neustále se měnícím proudu...

Nespěchejte

09.07.2018 11:34
  Už jste si tak zvykli spěchat, abyste stihli splnit všechny své povinnosti, že se rychlé tempo téměř stalo vaším hluboko zakořeněným zvykem. Ale sprintování od jednoho úkolu ke druhému ještě nikomu nic nepřineslo, a už vůbec ne klidnou duši. Naopak, spěch vás nutí,...

Žijete přítomný život?

11.06.2018 11:32
    Bylo páteční odpoledne a seděl jsem na lavičce v parku. Hlavou se mi honily starosti. Přemýšlel jsem o pondělním jednání, o věcech, ze kterých by mohly vzniknout problémy. Byl jsem ponořený do černého mraku...

Schopnost milovat

21.05.2018 11:53
  Schopnost být sám je schopnost milovat. Možná se vám to bude zdát paradoxní, ale není. Jedná se o existenční pravdu: pouze ti lidé, kteří jsou schopní být sami, jsou schopní milovat, sdílet, pronikat do nejhlubší podstaty druhého člověka – aniž by jej vlastnili,...

Gabrielova cesta

11.05.2018 13:47
  Představujeme Vám knihu, která zatím nemá na trhu obdobu. Jedná se o poutavý příběh z dob, které na Zemi teprve přijdou. Děj se odehrává v budoucnosti za tisíc let v zemi Nová Atlantis. Hlavní hrdina tohoto příběhu se vydává na cestu, ke které ho přiměl hlas svého...

Slepý vidí

30.04.2018 14:03
  Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.                                                  ...

Jaro Nového věku

16.04.2018 10:34
    Jaro se rozvíjí v pravé dokonalosti. Toto je jaro Nového věku a ten se rovněž rozvíjí v pravé dokonalosti. Jsi jeho součástí a on ti přináší nový život. S ním přichází slavnostní pocit úplné svobody a volnosti, zpřetrhání starých pout a objevování nových...

Pokojný dům

29.01.2018 13:06
  Ráda bych se s Vámi, milé ženy, podělila o krásný prožitek z četby „malého“ půvabného příběhu Pokojný dům. Autorkou této, co do rozsahu drobné prózy je Růžena Svobodová, řádky zaznamenala na počátku 20. století. Knížečka mne oslovila svojí hloubkou, a skrze ni mi do duše...

Změny v Nové době

09.01.2018 12:44
    Musíte být připraveni na podivuhodné změny, které nastanou v Nové době. Jestliže je dokážete přijmout a jednoduše vstřebat jako kousek savého papíru, změny ve Vás i kolem Vás nastanou v naprostém klidu a harmonii. Shledáte, že Vy...

Počátky 4.část

04.12.2017 12:18
  „BUĎTE PŘEMĚNĚNI OBNOVOU VAŠICH MYSLÍ.“     Had nemůže růst, aniž by svlékl starou kůži, kuřátko se nevyklube ze skořápky,  když ji neprolomí, dítě se nenarodí, neprojde-li matčiným lůnem.   To jsou přirozené...

Počátky 3.část

27.11.2017 11:22
  Jaká je vaše první myšlenka po probuzení?  Je to čistá radost z dalšího nádherného dne,  nebo obava z toho, co se dnes přihodí?   Je to snaha vnést se do souladu  a rytmu tohoto dne?   Umíte se probudit...

Počátky 2.část

20.11.2017 11:19
    Je tolik důležité, jak začínáte každý den, ať je to nějaký chvalozpěv či díkuvzdání ve svém srdci, uvědomění Mé neomezené lásky a hojnosti či nějaké vědění, že je čas vykonat vše potřebné. To je na vás, jak ten čas...

Počátky

13.11.2017 11:59
    Spatřila jsem rušnou silnici s rychlým provozem oběma směry. Nikdo neměl ani trochu času porozhlédnout se, jak horečně všichni někam směřují. Potom jsem spatřila vesnickou alej s poklidem a krásou květů v živém plotě s ptáčky a...

Máme-li vyjádřit co jsme, musíme jednat

03.10.2017 12:04
    Být činorodý znamená naplňovat život. Nečinnost je způsob, jímž život popíráme. Když jsme nečinní, můžeme celá léta vysedávat každý den před televizí a dávat tak najevo, že se bojíme být naživu a vyjadřovat co jsme. Máme-li vyjádřit co...

Emoce, mysl a duše

13.09.2017 17:41
            Pocity vždy ovlivňují vaše tělo a to zase ovlivňuje vaše pocity. Jsou jedním. Když skrýváme své pocity, trpí naše tělo vředy, bolestmi hlavy, rakovinou, nádory atd. To, že budete jíst syrovou stravu...

Vyčisti svůj pramen

28.08.2017 12:08
    Jsi ochoten se změnit? Najdi si čas, aby ses ztišil, a pak buď k sobě opravdu poctivý. Máš pocit samolibosti, jsi spokojen sám se sebou? Máš pocit, že je správné, aby se druzí měnili, ale tvůj život je zcela v pořádku? Máš-li takovýto postoj, nastal...

Leotina zahrada

21.08.2017 14:17
  O odpuštění - matka a dcera   V knize Leotina zahrada nás zaujme nevyřešený vztah mezi matkou a její dcerou, která jí vyčítá, že ji neměla dost ráda. Přitom sama se za celý svůj život vůbec nesnažila svoji matku poznat. Do tohoto smutného vztahu...

Kázání na hoře - Blahoslavenství

14.04.2017 11:14
  Opět shromáždil se lid kolem Mistra a jeho učedníků. Všichni zbožně naslouchali a chtěli slyšeti ještě více. I posadil se Ježíš na pahorek a u jeho nohou usedly zástupy, jež přišly, aby slyšely jeho slova.          A Ježíš...

Láska mezi králi muž a žena

07.04.2017 13:11
  Král nemůže vlastnit krále, neboť ode mne mají oba svou korunu. Ctěte ji. Přijde den, kdy budete vedle sebe jako studánka a skála. Skála chrání vodu před žárem a pramen dává pít stromům na úpatí hory i orlům hnízdícím v jejím vrcholu. Kámen i voda mají svou cestu, a přece...

Co dělat, když cítíte zlost

04.04.2016 14:12
  Když máte zlost, kněz vám řekne že se nemáte rozčilovat, protože to není správné. A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit ji, doslova ji spolknout, ale pak pronikne dovnitř, do celého systému. Spolknete zlost a udělají se vám žaludeční vředy...

Krása harmonie

31.08.2015 22:12
  Přestože se s označením harmonie setkáváme celkem často, a to mnohdy u zcela protichůdných oblastí, každému se v mysli vybaví poněkud odlišný obraz. Někdo si může představit souhrn vlastností jako je soulad, vyrovnanost, vyváženost, ladnost či další. Hudebníci si pod tímto pojmem...

Astarté

27.07.2015 11:39
Nic na Zemi není tak důležité, jako propojování se se světlými nám tak vzdálenými světy a s čistými bytostmi tam žijícími, jež k nám dolů na Zemi sesílají paprsky Lásky a čistoty. Je na nás ženách, abychom je svým čistým nitrem zachytávaly a spojovaly tak Zemi nitkami, které se stanou pevnými lany,...

Poznej svého anděla

29.04.2015 11:17
Barbara je tělesně postižená dívka, a Michael, její anděl, ji provází jejím strastiplným životem. Ukazují nám, jak mohou i lidé tělesně postižení být v nitru vedeni vírou a spojeni láskou s jemným, neviditelným světem, z něhož čerpají moudrost i sílu ke konání v pozemském...

Osvobození ženy

10.11.2014 11:52
Hrdinou Strže I.A.Gončarova, ruského spisovatele, je šlechtic Rajskij, člověk inteligentní a umělecky nadaný, kterému se však nedaří. Rozčarován petrohradskou společností, odjíždí k příbuzným na venkov, kde poznává tři podoby ženství, symbolizující tři možnosti dalšího vývoje Ruska: babička je...

Kniha Bytosti přírody

30.10.2014 19:19
BYTOSTI PŘÍRODY NÁS VOLAJÍ O POMOC Naši předkové od pradávna vyprávěli příběhy o rusalkách, hastrmanech, skřítcích a vílách. O jejich existenci se psalo a mluvilo ve všech kulturách a na všech kontinentech po celá tisíciletí. To jen naše hloupoučká mladá „moderní“ společnost...

Kniha pro ženy - Střípky moudrosti

17.10.2014 15:21
  Znovunalezené štěstí V jednom malém domku na kraji města žili spolu již 9 let manželé Smutní. Měli takový malý domeček se zahrádkou. Hlavně paní Smutná na této zahrádce trávila mnoho času. Smutní byli zatím bezdětní, a tak ženě zbývalo dosti času na péči o tuto...

Zasvěcení v každodennosti

02.09.2014 12:44
  Džošu se zeptal učitele Nansena: „Co je pravá Cesta?“   Nansen odpověděl: „Každodenní cesta je pravá Cesta.“   Džošu se zeptal: „Je možné se jí naučit?“   Nansen odpověděl: „Čím víc studuješ, tím dál jsi od...

Slova stále živá

15.04.2014 19:01
  Boží člověk jest více v nebi, než na zemi. V těle zajisté přebývá, jako v propůjčené na čas chaloupce, šetří ji, opravuje, látá, podpírá, přikrývá, ale jeho vlastní byt jest v nebi, kde poklady své má. Nebo zamiluješ-li kdo statek na zemi, ten nic není...

Azad neboli svobodný

03.04.2014 13:39
    Toto jsem četl v knize Gulistán řečené též Růžový sad, kterou sepsal perský básník Sa´dí Mušarrif ibn Nuslih:   „ Zeptali se mudrce takto: Z mnoha proslulých stromů, které Nejvyšší Stvořitel učinil vznosnými a stinnými, nejmenuje se...

Velikost zemského života

31.01.2014 18:51
    Jen přičinlivému požehnávám, jen pilného podporuji a snaživému pomáhám. Vím, život na Zemi je krátký, přeplněn prací pro tělo a na duši zbývá málo času. Avšak z toho mála času nesmí být promarněna jediná hodina. Vždyť proto jde člověk žít tělesný život, aby...

Ticho a klid

06.01.2014 20:44
Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě. Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno a forma. Ticho je vaší...

Maria z Magdaly - Služba

20.08.2013 07:50
  Teď ji  mučila myšlenka, že Ježíš  ji zavrhne. Čím více pozorně  zkoumala způsob  obou  žen,  tím více  si připadala ztracenější. Když  konečně došly  k noclehu  a...

Maria z Magdaly- Setkání s Ježíšem

15.08.2013 11:22
Krajina byla krásnější, zelenější a tichý, chladný vítr přicházel od jezera. Maria Magdalena však nechtěla odpočívat z obavy,  že by  zmeškala nejlepší  čas. V tom přicházel ve směru  od  jezera  velký  zástup  lidí. ...

Vydej se, člověče, na cestu ...

01.04.2013 07:52
    Vydej se, člověče, na cestu za svým štěstím do dalekých prostorů, kde žiji jako dobrý, vlídný Vládce spravující Království v míru a pokoji Láskou a Moudrostí, přáním blaho dát všem.   Vydej se na cestu tichou – ta je mi nejbližší a je...

Život po smrti existuje

09.03.2013 21:31
  Americký neurochirurg Dr. Alexander Eben, který pracoval 25 let na jedné prestižní americké klinice, onemocněl zánětem mozkových blan a následně upadl do komatu. Prožil při tom cestu do posmrtného, nadpřirozeného světa. Svědčí o tom článek...

O moudrosti

25.02.2013 15:49
    Moudrým se rodí každý, kdo přichází na svět z pověření Boha něco dobrého vykonat, dát, obětovat se v poslání otce, matky, kněze, učitele i jako ochránce a pomocníka jako pracovník pokorný, ochotný, dobrý nade vše v každé práci, námaze i...

Žena - Láska

21.02.2013 11:56
Dovolujeme si Vám představit knížku od paní Jany Janouškové- Kuchařka pro tělo i duši, která vyšla již ve dvou dílech. Paní Janoušková píše o ožehavých  tématech týkajících se každého z nás. Její zdravé vaření s láskou a texty pro duši jistě obohatí každou z žen.  Z...

Jdi srdce mé a hledej radost!

04.01.2013 15:13
Jdi srdce mé a hledej radost. V darech svého Boha! Kdo bych chtěl ještě dnes jít a hledat radost? Dnes hledá se jen rozptýlení, zábava a štěstí. Dnešní člověk rozumí pod pojmem štěstí jen bohatství, pocty, vliv, či jak se jmenuje všechno to, po čem se pachtí a čeho se snaží...

Narození Ježíše

20.12.2012 14:06
    Josefův dům nebyl nikdy tak útulný jako teď, kdy v něm vládla Maria. Když seděl při jídle proti ní, naplnil ho vždy hluboký mír. »Jak jsem šťastný,« pomyslel si jednou Josef, »musím děkovat každou hodinu, že tato žena je mou manželkou.« Jeho láska neznala jakoukoliv žádost. Josef se...
1 | 2 >>